FAQ

1. Jak można zarejestrować się w Portalu Kierowcy?

Portal Kierowcy to aplikacja umożliwiająca korzystanie z usługi ładowania samochodów elektrycznych za pomocą ładowarek udostępnianych przez PGEdoladujauto.pl.

Użytkownik może korzystać z najnowszych wersji przeglądarek:

•             Chrome

•             Microsoft Edge

•             Safari (Mac)

•             Firefox.

Na urządzeniach (telefon lub tablet) z systemem operacyjnym:

•             Android - przeglądarka Chrome

•             iOS – przeglądarka Safari

Nie ma takiej możliwości. Aby móc doładować samochód należy zarejestrować konto w Portalu Kierowcy.

Tak. W przypadku rejestracji konta na firmę w formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć pole wyboru „Czy firma?”, a następnie uzupełnić dane.

2. Jak korzystać z Portalu Kierowcy?

W Portalu Kierowcy można:

•             sprawdzić dane osobowe,

•             dodać dane karty płatniczej/ kredytowej,

•             wyszukać konkretną stację ładowania,

•             sprawdzić dostępność stacji,

•             rozpocząć oraz zakończyć doładowanie samochodu,

•             sprawdzić historię ładowania,

•             sprawdzić i pobrać wystawione dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi,

•             zgłosić sprawę / reklamację.

W Portalu Kierowcy należy wybrać opcję Pomoc Techniczna. Następnie dodać Nowe zgłoszenie i wypełnić poszczególne pola w formularzu w celu opisania problemu, a następnie wybrać opcję Wyślij.

W oknie logowania należy wybrać opcję Zapomniałem hasła. W otrzymanej wiadomości e-mail należy wybrać Wyślij nowe hasło. Dopiero po tych krokach pojawi się możliwość utworzenia nowego hasła.

3. Jak ładować baterię samochodu elektrycznego?

•             Posiadanie aktywnego Konta Kierowcy w Portalu Kierowcy,

•             Uzupełnienie danych karty płatniczej, która zostanie obciążona opłatą za usługę,

•             Podłączenie samochodu do stacji ładowania.

Aktualne informacje o stacjach ładowania znajdują się w serwisie internetowym PGEdoladujauto.pl w zakładce „Mapa lokalizacji” oraz w Portalu Kierowcy.

Dostępność stacji i poszczególnych złączy na danej stacji można sprawdzić w Portalu Kierowcy klikając na wybraną stację.

Większość stacji PGE Nowa Energia jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Stacje znajdujące się na terenach zamkniętych, np. parkingi centrów handlowych, mogą być udostępniane w innych godzinach. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Mapa stacji” oraz w Portalu Kierowcy po kliknięciu na wybraną stację.

Większość naszych stacji zlokalizowana jest przy ogólnodostępnych, bezpłatnych parkingach. W przypadku galerii handlowych, parking może być płatny. Informacje o tym znajdują się w opisie stacji w Portalu Kierowcy oraz na tablicach umieszczonych przy wjeździe do galerii.

Na stacjach szybkich w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ładowanie należy zatrzymać używając czerwonego przycisku awaryjnego. Należy pamiętać, aby używać go tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Przycisk ten nie służy do standardowego zatrzymywania procesu ładowania.

Stacje AC wyposażone są w automatyczne zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym.

Jeśli zostanie zaobserwowana niebezpieczna sytuacja, należy bezzwłocznie poinformować telefonicznie PGE Nowa Energia pod numerem +48 22 344 55 66.

4. Jak zarządzać danymi osobowymi?

Zapraszamy po więcej informacji do Polityki Prywatności.

Zapraszamy po więcej informacji do Polityki Prywatności.

Zapraszamy po więcej informacji do Polityki Prywatności.

5. Jak zarządzać płatnościami?

Dane autoryzacyjne karty płatniczej są przechowywane przez operatora systemu płatności Eservice.

PGE Nowa Energia Sp. z o.o. nie ma wglądu do tych danych.

W trakcie procesu ładowania samochodu poprzez Portal Kierowcy masz możliwość uzupełnienia danych swojej karty jednorazowo, bądź zapisania ich na stałe.

Za ładowanie można zapłacić jedynie za pomocą karty płatniczej (z możliwością dokonywania płatności internetowych), której dane wprowadza się w trakcie procesu doładowania. Opłata za doładowanie jest automatycznie pobierana z karty:

  • każdorazowo przed rozpoczęciem procesu doładowania, na karcie blokowana jest kwota wskazana w odpowiedzi na kolejne pytanie,
  • po zakończeniu ładowania transakcja jest rozliczana, a niewykorzystane środki są zwracane na konto.

Złącza CHAdeMO oraz CCS - kwota blokad wynosi 200 zł.

Złącze AC Typ 2 - kwota blokady wynosi 100 zł.

Po skorzystaniu z usługi w Portalu Kierowcy (zakładka „Poprzednie sesje ładowania”) będzie można sprawdzić zestawienie (czas startu i zakończenia doładowania, ilość zużytej energii).

Można pobrać odpowiedni dokument w formacie PDF z Konta Kierowcy w Portalu Kierowcy (zakładka „Płatności”):

  • dla klientów indywidualnym - na koncie znajduje się potwierdzenie skorzystania z usługi,
  • dla klientów z kontem na firmę - na Koncie Kierowcy pojawi się faktura.

Wysłany zostaje także e-mail potwierdzający skorzystanie z usługi.

Ostateczna opłata za skorzystanie z usługi składa się zawsze z elementów:

  • Rozpoczęcie doładowania,
  • Liczby kilowatogodzin (kWh) energii elektrycznej zużytej na doładowanie pojazdu,
  • Liczby minut doładowania, gdy pojazd jest podłączony do stacji ładowania.

Aktualny CENNIK jest dostępny na stronie Dokumenty.

Cennik można również pobrać jako dokument w formacie PDF na stronie Dokumenty.

6. Jak działa stacja ładowania?

Stacje szybkie wyposażone są w dwa złącza do ładowania prądem stałym (DC) CHAdeMO i CCS - oraz jedno złącze do ładowania prądem zmiennym (AC) Typ 2.

Uwaga: w tym samym momencie tylko jedno złącze DC może być w użyciu (CHAdeMO lub CCS).

Stacje AC posiadają dwa gniazda lub wtyczki do ładowania prądem zmiennym (AC) Typ 2.

Szczegóły dotyczące standardów ładowania interesującej Cię stacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce „Mapa stacji” oraz w Portalu Kierowcy.

Dla złącz CHAdeMO i CCS (DC) maksymalna moc ładowania wynosi do 50 kW, zaś dla złącz AC Typ 2 do 22kW.

Maksymalna moc ładowania zależy od:

•             typu złącza / rodzaju ładowania (prąd stały DC / prąd zmienny AC),

•             stanu naładowania baterii (im wyższy, tym niższa moc ładowania),

•             ograniczeń wynikających z możliwości technicznych samochodu,

•             temperatury otoczenia (w przypadku ujemnych temperatur moc ładowania jest niższa).

Na każdej stacji jednocześnie można ładować maksymalnie 2 samochody.

Na stacji szybkiej - jeden samochód podłączony do złącza CHAdeMO lub CCS (DC) i jeden - do złącza (AC) Typ 2.

Na stacji AC - samochody podłączone do obu gniazd (AC) Typ 2.

Co zrobić jeśli moja wtyczka nie pasuje do żadnego przewodu w ładowarce?

Jeśli wtyczka nie pasuje do żadnego z przewodów, należy zastosować specjalny adapter lub przejściówkę. Można je kupić w autoryzowanym salonie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego „§ 10. Korzystanie w trakcie eksploatacji urządzenia z przedłużaczy przewodu ładowania jest niedopuszczalne”. Na wszystkich stacjach można używać przewodów stanowiących wyposażenie stacji lub kabli dostarczonych TYLKO przez producentów samochodów. Stosowanie przejściówek jest zabronione, ponieważ bardzo często powoduje problemy techniczne skutkujące wyłączeniem stacji.

Czas ładowania zależy od wielu czynników tj.:

•             rodzaju ładowania (prądem stałym DC lub zmiennym AC),

•             pojemności baterii,

•             stanu naładowania baterii,

•             temperatury otoczenia.

Trudno jest zatem jednoznacznie określić szacowany czas ładowania.

W Portalu Kierowcy jeśli podasz planowany przez Ciebie czas odjazdu to otrzymasz informację z szacowanym zasięgiem i ilością energii do pobrania.

Moc ładowania może maleć (zmieniać się) w miarę zwiększania się stopnia naładowania baterii. Jeśli poziom naładowania baterii przekroczy 80%, najprawdopodobniej spadnie tempo i moc ładowania.

Można śledzić informacje o czasie ładowania oraz pobranej energii elektrycznej z poziomu Portalu Kierowcy, a także na desce rozdzielczej samochodu.

Można obserwować te informacje także na wyświetlaczu stacji ładowania.

Nie, wtyczka nie odłączy się sama. Ładowanie należy zakończyć samodzielnie z poziomu Portalu Kierowcy. Dopiero wówczas można bezpieczne odłączyć samochód od stacji, uprzednio używając przycisku na pilocie lub w samochodzie.

Tak, ładowanie jest możliwe nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Stacje są wyposażone w system ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.

Tak, niskie i ujemne temperatury powodują obniżenie mocy ładowania.

7. Jak można kontaktować się z PGE Nowa Energia?

Dział Wsparcia działa całodobowo, 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu +48 22 344 55 66. Można również zgłosić problem poprzez Portal Klienta (zakładka „Pomoc techniczna”) lub napisać maila pod adres info@pgedoladujauto.pl.

Wszystkie uszkodzenia, awarie lub problemy występujące w trakcie ładowania można zgłaszać telefonicznie (+48 22 344 55 66) lub poprzez zgłoszenie w Portalu Kierowcy (zakładka „Pomoc techniczna”).

Incydent najlepiej zgłosić do Straży Miejskiej lub Policji.

Miejsca parkingowe przy naszych stacjach ładowania są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (znak poziomy P-20 - koperta z napisem EE oraz znak pionowy D18a wraz z odpowiednią tabliczką), a korzystać z nich mogą jedynie samochody elektryczne w trakcie ładowania.

pgedoladujauto_site